Partij Russische en Hongaarse aandelen en couponbaden. Zeven stuks van 1894 (2x), 1895, 1902 (1 aandeel, 1 couponblad), 1905, 1925. Goede conditie, vouwtjes op hoeken. € 60,-

10.000 jaar Geschiedenis der Nederlanden-Kl. Jansma en Meindert Schroor-uitg. Rebo 1991-vele ill.st.omsl.- euro 5

The French Revolution-a history- Thomas Carlyle-uitg. richard clay and sons-with portrait-omsl. sleets, rug gesleten-plm. 1900- euro 8

Het kantoor in de loop der eeuwen- A.J. Marx-1980-uitg. Kluwer-ill. euro 4

Geschiedenis der Scheepvaart-Courtlandt Canby 1963-uitg. Scheltema&Holkema-vele kl.zww.ill.- euro 6

Trek jij je jas eens uit-kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis-Leonard Huizinga uitg. Hagemeijer 1900-1975-vele sepiafoto's/st.omsl.-euro 7

Het maatschappelijk leven in Nederland in de gouden eeuw-A. de Vrankrijker-1937-uitg. Van kampen en zoon-ill./omsl.verkl.- euro 4

Een eeuw wijzer-100 jaar ANWB-1983-vele ill. met st.omsl.(besch.) euro 6

Spiegel van Staten en Steden-tekeningen anton pieck-gaaf/ill.- euro 6

Het nieuws opnieuw bekeken-40 jaar gereformeerde journalistiek 1984-ill./klein vlekje voorplat- euro 4

Wereldkroniek-Prinsessenummer-1938 (t.g.v. geb. Beatrix)-ill. 32 pg. euro 4

Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers- Dr. P.G.J. van Sterkenburg 1983 -biografie van Van Dale-vele ill.-voorplat iets vaal-goed ex.  euro 7

De strijd in den grooten oceaan-Amerika slaat raak-gepubliceerd door oorlogsinformatiebureau Ver. Staten-I: rapport van admiraal Ernest King, hoofd Amerikaanse vloot/ II: beschrijvingen van oorlogsgebeurtenissen door Amerikaanse correspondenten-vele ill.-ingebonden-plm. 1944 - euro 7

Geschichte der Kunst – von der Altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart – R. Hamann – 122 ill. 1933 – euro 6

100 jaar Waterleiding - extract uit de archieven der gemeentewaterleidingen Amsterdam - 1953 - euro 4.5

Het dagelijks leven-100 jaar Albert Heijn-samenstelling Pierre Jansen-1987-100 ill.-z.stofomsl./vlek op voor- en achterplat-euro 5

De maatschappij verandert PTT verandert mee-januari 1989-ill./stofomsl.-euro 4

Schets ener economische geschiedenis van Indonesië - G. Gonggrijp. Uitg. Bohn, 4e dr. 1957 - euro 6

Aanzien 1978 - euro 4.5

Aanzien 1974 - euro 4.5

Aanzien 1973 - euro 4.5

Voor mensen van goede wil-25 jaar goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam-Jan Filius 1973-illustraties Anton Pieck-euro 3

Lachen is leven-een bloemlezing in woord en beeld van Nederlandse humor van 1883 tot 1958 -Mr. E.Elias en A. Duif-Utrecht 1958-vele ill.zw.w./kl.-euro 20

Het Londensche Tooneel in oorlogstijd-H.A.Keuls-serie Republiek der Letteren-1945-ill.-euro 6 

Staatsblad van het koningrijk der Nederlanden - uitg. Algemeene Landsdrukkerij 1923 en 1924. Hoekjes wat sleets -euro 9 per deel