Grote Atlas van de West-Indische Compagnie, Deel II: De Nieuwe WIC, 1674-1791. Henk den Heijer, Piet Emmer e.a.; Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior 2012.

Dit tweede deel is bijzonder, want twee derde van de 472 pagina's tellende atlas behandelt Suriname en de Nederlandse Antillen. Van de ruim 800 veelal ongepubliceerde kaarten zijn er ruim 200 aan deze voormalige Nederlandse gebieden gewijd! De oplage van 1200 exemplaren door Asia Maior is eenmalig. Genaaide en gebonden uitgave, 472 pagina's, ca. 800 kaarten, plattegronden en topografische afbeeldingen, tekst. Ned. en Eng., 56 x 40 cm, stofomslag, cassette, € 300,-

Reizend door Oost-Indië - prenten en verhalen uit de 19e eeuw - samenst. Bea Brommer 1979 rijk geill. in kleur - € 7,-

De laatste Tempo Doeloe- Hein Buitenweg 1964-tietallen foto's zww. € 5,-

Bali-met 60 foto's door Drakulic 1951 - € 10,-

Bali-foto's door Durrmeier, grafiek Vera van Koningsbrugge € 6,-

Borobudur-Bernet Kempers 1973 224 pag. vele foto's met stofomslag € 7,-

Een gewone stad in een bijzondere tijd Utrecht 1940-1945 - Jan van Miert red. 1995 - uitg Het Spectrum - 295 pag. vele zwwitfoto's met stofomsl. goede staat € 10,-

Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht 1970-2000 door Kees Visser 2001 - 288 pag. vele foto's zww/kl goede staat met stofomsl. € 10,-

Amsterdam, gids met platen - 1980, facs. van 1882 - met houtsneden van Braakensiek, Witkamp en anderen - goede staat - € 5

L'Etat indépendant du Congo. Documents sur le pays et ses habitants. Annexes Annales Musée du Congo, sér. IV, fasc. 5 , le fascicule - 1904 - 1 deel uit de série 4, getiteld: 'protection et moralisation des indigènes' (pg.129-161, ruim 180 zw.w/sepia ill.)  - losbladig, 99 jaar oud, hier en daar gevlekt/verkl. - overigens gave set- Zeldzaam!  €25,-n. Afmetingen 37x27 cm.

Dear old London-fotoboek Londen 1935. Namen eigenaar(s) met inkt op voorpl. en 1e pag.-plm. 90 fraaie zww.foto's - €4

Haarlem- Fotoboek 1977, tekst Peter heemskerk e.a., foto's Ted Dobson. Met st.omsl. - €5

Islands of the Sahara-through the oasis of Libya-Lore Richter, ed. Leipzig 1960-vele foto's kl/zww. (bij elke foto met inkt een Ned. toelichting)-bruine str. 8cm. op voorpl. euro 11

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap - jan/apr/jul/okt. 1955 met o.a. krt. Schouwen-Duiveland in art. over herverkavelingen na de watersnoodramp - geïll. - euro 4 per stuk.

Grote Lecturama Wereldatlas Amerika - uitg. Lecturama 1986 euro 2.5

Imprensa Oficial-Serviço Publico de Qualidade-Portugese kalender, uitgave 2000, met 14 antieke kaarten van Brazilië- afm. 62x45 cm. Nieuw, nog in verpakking. Eenmalige uitgave Sao Paulo - euro 30

Helden in het oerwouden Permenas' grote reis - strip over de Auca indianen door mw.ir.C. Zwaan-Koopman-uitg. zendingsbureau Oegstgeest 1967 en boekje door H. Woldendorp-uitg. Ned. Zendingsraad 1968-ill.- samen euro 6.5

Handboek ten dienste van de Suikerriet-cultuur en de Rietsuiker-fabricage op Java - H.Prinsen-Geerlings/uitg. De Bussy-1916/ill.-derde deel -euro 11.5

Java: Droom en herinnering - Hein Buitenweg uitg. Servire 1959 - ill. -euro 6

Schets ener economische geschiedenis van Indonesië - G. Gonggrijp. Uitg. Bohn, 4e dr. 1957 - euro 6

De nootmuskaat-cultuur in de Minahassa en op de Banda-eilanden (Mededeelingen uit 's lands plantentuin nr. XXVIII)-J.M. Janse, uitg. Kolff&Co, 4 (vouw-)schema's 1898- rug besch.-voorplat grote vochtvlek-binnenwerk gaaf- euro 14

Insulinde Schatten van den bodem (C.S.vd. Ploeg) en Insulinde de inheemsche landbouw (C.J.J. van Hall- vele ill. twee delen euro 8  

Antillen-James A. Michener-1989-uitg. Holkema en Warendorf m. st.omsl.-gaaf- euro 10

Naar de eeuwige sneeuw van tropisch Nederland-A.H. Colijn-uitg. Scheltens& Giltay-1937-ill.-euro 9

In South Africa-Fr.Brett Young-uitg. W. Heinemann-1952-met 18 aquar.kl.-euro 6

De halve wereld rond - Aage Krarup Nielsen - plm. 100 ill.-uitg. Querido 1926 - euro 10

Drente D'Olde Lantschap-Jan A. Niemeijer-uitg. Knoop&Niemeijer-1972-velezww.ill-vlkn.schutbl.- euro 5

Das Schweizerland - fotoboek - oblong - 160 zw.w. foto's (30er jaren ?) - euro 7

Indrukken uit Spanje - reisherinneringen en opmerkingen - H.J. van der Mandere - uitg. De Bussy - 1929 - m. foto's - euro 12.5

Antarctica-de geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland-Knapp, dr.ir. W.H.C.-uitg. erven Bohn n.v.-met ill. en losse krt. Net bibl.exempl. zonder boeklon-stmpl.-z.stofomsl.-euro 9 

De hemelprauw-een verhaal van de binnenlanders in nood op Noord-Nieuw-Guinea-Albert Zaaier-ill.-euro 4

Tien jaren stadsherstel - Bergkwartier Deventer 1967-1977 - prof.ir. H.M. Goudappel e.a. - uitg. Ankh-Hermes - 1978 - euro 14

Amsterdam Kerken en Godsdiensten - uit de serie Sprokkelingen in Nederland van A. Loosjes - 156 afb. - bovenkant voorplat bruin - euro 11.5

De Amsterdamse grachtengordel in kleur - Het Singel - Tim Killiam, tekst en pentekeningen, Rolf Unger, inkleuring. 2000. Nieuwstaat. Alle Singelpanden, ruim 400 stuks, in full-colour handgetekend en gekleurd. euro 30

Killiam's Grachtengidsen Amsterdam - Het Singel- 2000, uitgebreide beschrijving en geschiedenis van elk pand met zw.w. tekening - euro 11.5

Rotterdam-der Neubau einer Stadt-Rolf Italiaander-uitg. Ad Donker-plm.1951-vele ill.-euro 11 

Tussen Gortmolen en Buitenhof-de achterkant van Oud-Den Haag -1833-1983-Jansje Riep-Nolten e.a. tgv. 150 jr. Boekhandel Van Stockum - 1993 - vele afb. euro 5.7

Op het eiland- M.J. Brusse 1923-50 pentekeningen w.v. 4 in kleur  door w.wouters-m.st.omslg-euro 12

Toulouse et le Haut Languedoc - Robert Mesuret - uitg. Arthaud 1961 - 160 pg. heliogravures. Losse krt. - euro 20

Alpes enchantées - Fr. Cali, uitg. Arthaud 1966 - vele heliogr. euro 20

Mes Pyrénées - de Gavarnie au Canigou - Raymond Escholier - uitg. Arthaud - 237 héliogravures 1962 - euro 20

Ile-de-France - Bernard Champigneulle - uitg. Arthaud-127 photographies - 1956 - euro 20 

Pêcheur d'Islande- Pierre Loti-compositions de E. Rudaux-vele zw.w.ill.-plm.1930?- euro 16

Know Britain - the heritage and institutions of an offshore island - F.K. Mason e.a.-uitg. Book Club Ass. - ill./1974 - euro 5 

Britain in the seventies - R. Allison - uitg. Country Life Books - 1980/zeer veel foto's - gaaf - euro 7

Portugal-Jorge Barros/Helena Vaz Da DSilva-fotoboek met tekst in Portugees-st.omsl./veel ill.gaaf- euro 7

Met een sportkist tussen de wolken- Alles over motor- en zweefvliegen-Hugo Hooftman-163 foto's/3 krtn./stomsl. Hollandia 1961- euro 5

Met de camera op de zeebodem van Curaçao-Paul van Venlo-1950-veel zww.foto's./omsl.geroest, rug ged.los- euro 5

Overwinnaars der bergen-G. kramer-uitg. Scheltens&Giltay A'dam-zw.w.ill.-omslg. wat bruin-euro 5

Een wereldreis vol avontuur-Richard Halliburton-uitg. Meulenhof-plm. 1930 met foto's en klplt.-euro 12

De Zaanse Schans-Max Dendermonde 1968-uitg. Meyer pers-vele ill. zww. en kl.- euro 4

De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch-uitg. G. Mosmans Zoon-112 afb. 1949- €5

Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811-P.C.J. van der Krogt, with an introduction in English, HES uitgevers Utrecht 1985, 473 pg. met register, linnen band, ongeïll. Nieuw en ongelezen in verpakking-gaaf €20

Dwars door Abessinië-B.Ph. van Harinxma Thoe Sloten-geen jaartal, vele zww. foto's, enkele vlkn. op omslag €10

Uit de serie Ars Belgica, III: Lier-Prof.Dr.Ir. Stan Leurs, uitg. De Sikkel Antwerpen 1935/Martinus Nijhoff Den Haag. 72 zww.fotoplaten en 56 pg. tekst. Tekst geroest, platen gaaf-handt.&ex libris op sch.blad. Stmpl. Buitenkant omslag/gebr.sporen omslg. Nummer 84 uit 200 genummerde ex. - € 28,-

Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811- P.C.J. van der Krogt 1985. Een uitputtend overzicht van 463 pagina's inclusief index. Erg informatief. Conditie: Nieuw, ongelezen, rood linnen stofomslag, in papierverpakking door de uitgever € 12,50

De Windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918)-Willem Buijs Pzn. Herdr. uitg. 1919. Conditie: Voorplat vlek, achterplat afdruk label. Verder goed. €13,-

Indië in den goeden ouden tijd-radiovoordrachten voor de NIROM gehouden door Victor Ido-derde druk 1926. Conditie: gebr., rechterbenedenpunt voorplat gekn./ ingeplakte namenlijst van aanbieders € 7,-

Tanah Air Kita-een boek over land en volk van Indonesië, samengesteld door N.A. Douwes Dekker-2e dr. 1951. 315 pag. foto's in kl./zwwit. Conditie: Voorplat gevlkt./inktstrepen onderaan. Boven en onderkant rug ger./ ingeplakte namenlijst van aanbieders € 9,50