De 'goddelijke gast' op Bali - I. Bagoes Diarsa - Balisch gedicht en volksverhaal-J.H. Hooykaas-van Leeuwen 1949 - 126 pag. plus bijlage - Nederlands-Balinees vertaald. € 5,-

Gestalten und Gedichte um Max Beckmann - 113 pag. 1969 in cassette (besch.). boek gaaf € 12,-

Hoe stille is 't - Guido Gezelle tgv. jubeljaar 1980 - uitg. ver.bev. Vlaamse boekwezen, 1979 - Chr. Wiegman, fraaie illustraties uit de natuur-opl. 500 ex. handtek. GG op schutblad. Gaaf beh. verkl. bovenkant platten (plm. 4 cm). € 12,-

Les deux amies suivi de l'histoire d'un grand-père - Marie Vincent - Paris - plm. 1920 - geïll. Schitterende omslag in rood en goud - euro 14

Javaanse Adat – wat de Nederlander in Indië dient te weten…-Raden S. Nimpoeno 2e druk, geen datum, ongeïll.  - euro 4.5

Het woud der verwachting - H. Haasse - 19e dr. 1996 - euro 4.5

Helena's inkeer-A. Roland Holst-4e dr. 1945-uit. G. van Leempt-euro 7

Naar Bethlehem wilt allen gaan-kerstverhalen en kerstpoëzie bijeengebracht door-Chr. Leeflang en Jaap Romijn, uitg. De Haan-1953-ill.kl./zw.w.- euro 10

De mens en zijn kunst - H.W. van Loon, 2e dr. verder idem - hoekjes platten wat sleets - euro 8.5

De legende van Sint Julianus den Offervaardige-vertaald, verlucht en uitgeschreven door Jan Poortenaar-uitg. Wereldbibliotheek 1939-ill.-wat roestvl.op platten-euro 16

Engelbewaarder Winterboek-1979-diverse bijdragen-ill.- euro 8

Niels Holgersson's wonderbare reis-S. Lagerlöf-uitg.geïllustr.pers-ill.-z.stofomsl.-euro 5

De Genestet Dichtwerken-12e dr./uitg. gebr. E&M Cohen-met omslagtekening en gouddruk-euro 7

Verzamelwoede-bedachtzame gedichten-Jaap van Velzen-eigen uitgave 2003-met ill. van Lidia Schinkel-euro 8

Nieuw Nederlands Hanenboek-Vara 1977-verhalen van Haasse, Van Toorn, Koop Postema, Ad Petersen-ill.-omsl.gevl./verkl.- euro 4

De beste korte verhalen van De Bezige Bij-uitg. De Bezige Bij-3e dr.1977-euro 4.5

Pieter Breughel- Felix Timmermans, 6e dr.-uitg. Van kampen-tek.-naam weggekn. op sch.bld.-rug gevlkt.-euro 4

De erfgenaam- Ed Hoornik-gedichten 2e dr. uitg. A.A.M. Stols (herdr. van de eerste uit 1940)-st.omslg. euro 8

Herinneringen aan Godfried Bomans-red. Michel van der Plas-5e dr.1972-st.omslg.besch.-euro 4 

Beatrijs-Boutens, P.C.-m.pl. van Rie Cramer-uitg. Van Dishoeck-1958-omsl.vl.-euro 6 

Leerrede over Psalm LXXVI: 13a, 'Die den Geest der Vorsten als druiven afsnijdt'-(naar een schets van Johan Clarisse)-F.H.G. van Itterson-uitg. E.J. Brill 1849 (door de schrijver met inscriptie opgedragen aan de Douarière Van Heekeren van Kell) - euro 12

De hemelprauw-een verhaal van de binnenlanders in nood op Noord-Nieuw-Guinea-Albert Zaaier-ill.-euro 4

Walt Disney's Vanishing Prairie-Louis Bromfield-met plakplaatjes-compl.1956-gaaf-euro 5

Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse - R.J. Peskens, uitg. Van Oorschot, 5e dr. 1981-vl.op achterpl. - euro 3

Een vlucht door zeven eeuwen poëzie-verzameld en ingeleid door J.P.H. Krijgsman-uit. Bigot & Van Rossum b.v. 1938-omsl. wat smoezelig-euro 4 

De muze en het heelal-boekenweek 1959-ill.-euro 3 

De lotgevallen van Pieter Simpel-Kapitein Marryat, herz. P.J. Andriessen-5e dr.ill-roestvl.-euro 4 

Sinai en Ardoenjo - Th. Delleman (sstl.)-uitg. De Graafschap-1946-euro 5

Bezorgde ouders- Gerard Reve-uitg. Veen-5e dr. 1980-pback.- euro 5

De witte wereld- L.P.J. Braat - gedichten 1929-1940-uitg. Stols 1941-naam uit schbld. geknipt-omsl.vaal/vlk.-oplage 150 ex. 1e druk - euro 6

Publiek geheim- J. Bernlef-uitg. Querido-6e dr. 1987- pback.-euro 4

Het verboden bacchanaal-S. Vestdijk-1969-uitg. de Bezige Bij-met st.omsl. 1e druk- euro 7

Kaas-W. Elsschot-uitg. Van Kampen en zoon-15e dr.-stmpels schutblad- euro 6 

Waanzin & Moederliefde-Herman Pieter de Boer-pocket 1987- euro 4

Alles onecht-keuze uit de gedichten-Gerrit Komrij-uitg. Arbeiderspers 1984-rug iets besch. euro 7

Liefdesmagie en zwarte kunst- uitg. Tango 1974-ill.- euro 4

Cicero-bloemlezing uit de filosofische werken, met aantekeningen-H.J. Kruizinga 1963-uitg. Tjeenk Willink (Latijn)- euro 5

Redevoeringen van Marcus Tullius Cicero-P.K. Huibregtse-1960-uitg. Tjeenk Willink (Latijn)-eig.kenmrk. schutbl./gebr.sporen- euro 5

Plato-bloemlezing uit enige dialogen met aantekeningen-W.J.W. Koster 1952-uitg. Tjeenk Willink (Grieks) band sleets-onderknt. rug besch.- euro 5

Lipsius' de Constantia en Seneca- Academisch proefschrift van Albertine Maria van de Bilt-1946-uitg. Dekker & van de Vegt-1 ill.-gaaf- euro 12

Homeri Carmina-J. van Leeuwen-II Ilias-herbonden-wat roest-Uitg. Sijthoff- euro 5

De Oosterse Vrouw-haar zeden en gewoonten- Willem Hoogenstraten 11e dr.50 ill. en 16 grote platen in kleurendruk-roest en strepen op binnenwerk - euro 5

Waterschapsheuvel-R. Adams-pocket-12e dr.1978-- euro 5

Mijn broeder en ik-Eene vertelling voor Meisjes-F.H. van Leent-19e eeuw, drie kleurenill.-gaaf-euro 8

De zeeman tegen wil en dank-of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderloze regeering-P.J. Andriessen-19e eeuw-4 ill.-vlekje op voorplat- euro 8

Mina de snoepster-P.J. Andriessen-2 zww.platen-plm. 1912(eign.op schutbl.)-enkele blz.scheurtjes- euro 4

De twee broeders-Een Kennemer legende uit de jaren 1420-1436- Vrij naverteld naar Hofdijk door C.Joh. Kieviet-uitg. Kluitman, vierde dr. 1918-met twee pltn.-fraaie omslag- euro 7

Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers- Dr. P.G.J. van Sterkenburg 1983 -biografie van Van Dale-vele ill.-voorplat iets vaal-goed ex.  euro 7

De weg terug-Antoon Coolen vertelt een kerstverhaal voor- (Familie Struik, vaag met pen. Op achterzijde idem plus datum 23 12 38. uitg. H. Nelissen-afm. 10x15 cm. 30 pg. zeldzaam- euro 15

Millioenen Studien-Multatuli-4e dr., twee delen, uitg. gebr. E&M Cohen, 1900- €7

Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten-Multatuli-4e dr. 1900- €3,5

Camera Obscura-Hildebrand-uitg. Erven F. Bohn, 9e herz. dr.(opn.geb.) 1874 met 1 plt.- €5

20.000 mijlen onder zee-Oostelijk hafrond- Jules Verne-vert. J. Feitsma-ill. H. Schotel-uitg. Hollandsch uitg. fonds-1929- omsl. smoezelig- €6

Van Vrouwenlot-Hel. Lapidoth-Swarth-uitg. P.v.Kampen&Zn.-omsl.vlk.- €4

Vuurvlindertje-H. Heijermans-8e dr.- €5

Droomkoninkje-H. Heijermans-14e dr.- €5

Klaas Breugnon 'volksman leeft nog'-Romain Rolland, vert. Titia Gorter-1923-uitg. WL.&J. Brusse- €6

Dokter in Siberië- T.V. Stackelberg-uitg. Forum Boekerij- omsl. gevlkt.-ill. Anton Pieck-€4

Tussen mal en dwaas-kronkels van S. Carmiggelt, met 14 tekeningen van Hugh Jans-11e dr.1954, omslg. wat sleets- €4

Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw (Clara Feyona van Sytzama)- Seerp Anema, uitg. Van Kampen 1921-zww.portretten- €6

Langkah Baroe-een nieuwe methode om de Indonesische taal te leeren beheerschen-Armijn Pané-omslg. gevlkt. - €8

Twintig brieven aan een vriend-de herinneringen van Stalin's dochter-Swetlana Alliloejewa-Elsevier, 1967-exlibris op schutblad. Met st.omslag - €5

Isabelle-Tessa de Loo 1989-uitg. Arbeiderspers-€4,50

Jawel Commandant-in het voetspoor van de vertellers-Amadou Hampaté Ba-uitg. De Geus 2001-st.omsl.- €8

Elseviers internationaal kerstverhalenboek-sstelling WimHazeu-Elsevier 1979-omslagill. en vignetten Anton Pieck-st.omsl.-€7,50

De verfilmde bestsellers van Agatha Christie (moord op de nijl/het mysterie van sittaford / de moordenaar droeg blauw)- 1991-635 pg. - €8

Leven en werken van de kabouter-Rien Poortvliet&Wil Huygen-1976 Van Holkema& Warendorf-softcover/ill.- €8

De opstand der machines of het losgebroken intellect-Romain Rolland en Frans Masereel-uitg. Wereldbibliotheek 1949-zww.ill. - verkl. - verder gaaf € 12,50