BOEKEN OVER EN IN RELATIE MET ZEELAND

Zeeuws genootschap der wetenschappen 1769-1969-Jubileumnummer. Veel ill. Naam eigenaar op schutblad, verder gaaf. € 10,-

Zeeland in vogelvlucht-Friese Pers Boekerij BV. 1980-239 pagina's. Stofomslag wat vlekjes, verder gaaf. € 15,-

Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland-R.M. van Heeringen, redactie, uitgeverijg de Koperen Tuin Goes 1995, 260 pgns., 156 afbeeldingen en een losse uitslaande kaart. Nieuwstaat, € 24,50.

De kroon op het Deltaplan-Stormvloedkering Oosterschelde- Rinus Antonisse 1986, tweede bijgewerkte druk-uitg. Elsevier, 224 pg. en honderden kleurenfoto's. Nieuwstaat € 11,-

Avifauna van oostelijk zeeuws-vlaanderen- door G.M. Sponselee - Zeelandreeks 2. 72 pag. met kaartjes, soorten en uitvouwbaar overzicht van de steltkluut. € 6,50

N.V. Haven van Vlissingen 1934-1984 - Henri Arnoldus, 1984 - rijk geill. in kleur/zwwit-NIEUW. ALLEEN in ENGELS<FRANS (zo ver de voorrraad strekt) - € 14,50

Het eiland Goeree, geschiedenis, volksleven, taal 1966-F. Eerzaam, met foto’s € 17,50

Toen de stromvloed kwam-M.C. Capelle- uitg. Bosch&Keuning Baarn-Tek. A. Molenaar 1962-schoolstmpl. op eerste pgs.-omsl. verkl. - € 7

Zeeland-Beelden&Zangen-Ferdinand Verknocke-Uitg. Steenlandt-Brussel 1941-nr. 301 van opl. 500-omsl. verkl. € 9

Vleermuizen in Zeeland-een balans anno 1994-J.P. Bekker en K. Mostert-zws.arch.-ill.-euro 4

Admiraalschool 1907-1982-school voor christelijk onderwijs-gedenkboek 75 jr.-K. Wiersma-1982-vele ill.-euro 4

Twee tegels van Zeeland-15.5x15.5 cm-1e: met opdruk Z.L.M. (Zeeuws Vlaanderen randgebied van Nederland) tgv. de landbouwtentoonstelling 18-20 juni '59-KLEUR-fabr. Rotterdam / 2e: opening(?) Boerenleenbank in Nieuw-Namen op 14 juli 1994-BLAUW-fabr. Delfts Blauw Delft- euro 10 per stuk

Statuten en huishoudelijk reglement der Gymnastiek- en Schermvereniging 'Medioburgum'-Middelburg-uitg. Den Boer-1922- euro 7

Rapportboekjes en lijsten(4 st.), diploma's en getuigschriften(5 st.) van Abraham Joos Mesu in Middelburg, jaren 1926-1944- uniek - euro 17

De slavenbeurs of slavenkas van Zierikzee-W.H. Keikes/ill.1976-naam weggeknipt op titelpagina- euro 4

Archief 1978- (Zeeland, veel foto's over de Abdij)- euro 4

Gedenkboek zending der gereformeerde kerken van Zeeland, N.-Brabant en Limburg in Magelang en  Temanggoeng 1912 - 1937 - met afb. kl. vlek op voorplat euro 10.20

Langs Zeeuwse Monumenten- H. de Lussanet de la Sablonière-1975-euro 4,5

Het Rode Kruis en Zeeland-125 jaar Rode Kruis-de Zeeuwse Afdelingen- Histodata Groningen, 1992/ill.-euro 4,5

Zierikzee - stad van historie en monumenten - vele zw.w. illustraties - euro 5,7

Een kist op zolder-veranderingen op Walcheren- Jan Zwemer 1988 - ill. - euro 10,7

Kent u Zeeland ook zo? - G.A. de Kok-euro 2

Het werk voltooid - de zeeweringen van Noord- en Zuid-Beveland 1953-1988 - Laurens Priester 1988, met sign. door de auteur. ill./uitg. Watersch. Nrd. en Zuid Beveland - als nieuw m.stfomsl. - euro 17 

Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse - R.J. Peskens, uitg. Van Oorschot, 5e dr. 1981-vl.op achterpl. - euro

Zeeuws Tijdschrift - jrg. 1955, 1956, los in linnen omslag. euro 5 per jrg.

Bruinisse met vlag en wimpel 1468/1968 - J.C. Reitsma-d'Ancona t.g.v. 500-jarig bestaan/ill. - euro 6

Verzet! Schouwen-Duiveland in de frontlinie - G.M. Fey, uitg. Ochtman & zoon/t.b.v. Stichting 1940-1945/1945 - euro 8.5

De mens en zijn kunst - H.W. van Loon, 2e dr. verder idem - hoekjes platten wat sleets - euro 8.5

Masters of Middelburg - Kunsthandel K&V. Waterman Amsterdam 1984 - exhibition in the honor of J. Bol - engelse tekst - plm. 90 afbeeldingen - blauw linnen, gouden tekst - euro 14

Vlissingen - stadsgids met losse krt. - 1965 - euro 4